Verksamhet      

 
 
 
 
Coaching är ett verktyg för att uppnå ett tillfredsställande liv.
Genom coaching hjälper jag dig att se på dig själv och din situation ur nya perspektiv genom frågor som leder till nya insikter och som skapar förutsättning för förändring. Som coach stöttar jag och är med i processen som leder till uppfyllda mål. Klienten styr innehållet i samtalen och coachen fungerar som bollplank.
Framför allt vill jag hjälpa Dig att öka Din kreativitet, men det kan även gälla hela Ditt team.

Jag kan bistå med hjälp utifrån era behov, det kan vara förfrågnings- och bokningsunderlag av konferenspaket, energimassage under arbetstid, projektadministration, datorträning.


Presentationsmaterial på svenska eller engelska, dokumentmallar i Word, broschyrer, blanketter eller som stöd vid interna utbildningar/konferenser, guidningsuppdrag inom Värmland - mina erfarenheter är breda och jag ställer min kompetens till ert förfogande.