Tjänster      

 
 
 
 
Jag erbjuder dig:

... förstklassig assistans av Koppom Konsult för administrativa åtaganden

... min erfarenhet och kompetens eller förmedling av kontakter via mitt
nätverk om behov av annan kompetens uppstår

... hög integritet, ett trevligt bemötande samt snabbt och korrekt utförda
tjänster