Välkommen till
             Koppom Konsult

 
     
 
* Personlig coach
* Informationsmaterial, broschyrer, blanketter, mallar
* Guide, värdinna eller historieberättare
* Projektadministration
* Energimassör 
* Arrangör alt extra resurs; konferens, teambuilding m.m.
* Presentationsmaterial på svenska eller engelska, OH-material,
   bildspel
* Korrekturläsning, utskick av material
* Bokföring och leverantörsreskontra, telefonsvarare
* Extra resurs med kort varsel vid hög arbets-
   belastning, sjukfrånvaro m.m.